GEO - Nový pohled na náš svět
Jediné šperkyDomácí práceKojenecká úmrtnostZdroj obživyOpium
Zdroj obživy

Zdroj obživy

K nahánění stáda na pastvu používají pastevci v Pamíru PRAKY A KAMENÍ. Potravu si zvířata musejí najít i pod sněhem.GEO International