GEO - Nový pohled na náš svět

TriHyBus

Palivový článek

Klíčovou technologií vodíkového hospodářství jsou tzv. palivové články (z anglického fuel cells). Palivový článek je elektrochemické zařízení „vyrábějící“ elektrickou energii. Skládá se ze dvou elektrod, které jsou odděleny elektrolytem. K anodě je přiváděno palivo (např. vodík, methan, methanol), které je zde oxidováno. Ke katodě je přiváděno oxidační činidlo (např. kyslík ze vzduchu, peroxid vodíku), které se zde redukuje.
V současné době je vyvíjeno pět typů palivových článků lišících se především chemickým složením elektrolytu, provozními teplotami a možným palivem. Nízkoteplotní palivové články spalují s kyslíkem (většinou ze vzduchu) vodík nebo methanol, vysokoteplotní články mohou spalovat i některá konvenční uhlovodíková paliva. Jednotlivé typy článků vhledem k rozdílným provozním parametrům nacházejí uplatnění ve velmi odlišných aplikacích. Nízkoteplotní palivové články jsou dominantně využívány v mobilních aplikacích k výrobě elektrické energie, vysokoteplotní články naopak převládají v kombinované výrobě tepla a elektrické energie v aplikacích stacionárních.

Fuell_cell

První palivový článek byl sestrojen v Anglii již roku 1839. V té době byl pokládán spíše za laboratorní kuriozitu, zájem o něj se obnovil až ke konci 50. let 20. století, kdy vědci palivový článek využili k pohonu strojů. Prvním vozidlem poháněným vodíkem byl traktor představený v roce 1959. V 60. letech byl palivový článek součástí amerického vesmírného programu: sloužil posádkám vesmírných letů jako zdroj elektrické energie a pitné vody. V současné slouží vodíkové palivové články jako záložní zdroj elektrické energie pro banky, letiště, hotely apod. Každá větší automobilka má jeden nebo několik prototypů vozidel s palivovými články, které se chystají uvést na trh v blízké budoucnosti. Existují funkční prototypy pro mobilní zařízení, jako jsou notebooky, kamery apod. Současnost v oblasti palivových článků by se dala charakterizovat jako období intenzivního vývoje a výzkumu, demonstračních projektů a příprav pro uvedení na trh.

  • Přidat záložku ke stránce:
  • Firefox
  • IE
  • del.icio.us
  • Mister Wong
  • Yahoo MyWeb
  • Taggle
  • Google
GEO International