GEO - Nový pohled na náš svět

Ochrana údajů

GEO International je mezinárodním výstupem řady časopisů GEO nakladatelské skupiny GEO v nakladatelství Verlag Gruner + Jahr AG & Co KG v Hamburku. Dodavatelem českého obsahu je společnost MOTOR-PRESSE Bohemia.
MOTOR-PRESSE Bohemia bere ochranu osobních údajů velmi vážně. V následujícím textu bychom Vám chtěli krátce představit, jak se MOTOR-PRESSE Bohemia staví k ochraně údajů, jak Vaše údaje chráníme a co pro Vás znamená, když využíváte našich personalizovatelných služeb.
Pro MOTOR-PRESSE Bohemia zásadně platí, že ochrana Vašeho soukromí pro nás má nejvyšší význam. Proto je pro nás dodržování zákonných ustanovení ohledně ochrany údajů samozřejmostí. Navíc je pro nás důležité, abyste v kterémkoliv okamžiku věděli, kdy které údaje ukládáme a jakým způsobem je používáme.
Podrobnosti naleznete v následujících Zásadách ochrany soukromí společnosti MOTOR-PRESSE Bohemia.
V případě dotazů, podnětů nebo komentářů na téma ochrana údajů jsme Vám ochotně k dispozici.

Co jsou to osobní informace?

Nejdříve bychom Vám chtěli vysvětlit, jak MOTOR-PRESSE Bohemia chápe pojmem osobní údaje. Osobní informace týkající se totožnosti jsou takové údaje, které lze výslovně použít ke zjištění Vaší totožnosti. Patří sem informace, jako je Vaše skutečné jméno, adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo. Informace, které se neuvádí přímo ve spojitosti s Vaší skutečnou totožností, jako například oblíbené webové stránky nebo počet návštěvníků dané stránky, sem nespadají.

Kde se osobní údaje shromažďují?

MOTOR-PRESSE Bohemia se dotazuje na Vaše příjmení, jméno a jiné osobní informace, pokud se necháváte zaregistrovat do některé z našich personalizovatelných služeb, například do soutěže o ceny. Na tyto informace se rovněž dotazujeme v případě uzavírání předplatného. Tyto údaje se u MOTOR-PRESSE Bohemia ukládají na speciálně chráněný server v Německu, přičemž veškeré informace týkající se Vaší totožnosti shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je výslovně poskytnete.

Předáváme osobní informace třetím osobám?

Vaše osobní informace používáme v případě objednávek výrobků pouze v rámci společnosti MOTOR-PRESSE Bohemia a s ní sdružených podniků podle zákona o akciích, jinak je nepředáváme třetím osobám, aniž bychom si k tomu předem vyžádali Váš výslovný souhlas. Vážíme si důvěry, kterou nám projevujete, a ochraně Vašich osobních údajů věnujeme mimořádnou péči.
Část webové stránky s povinnou registrací je zčásti omezována našimi administrátory, abyste zde nebyli obtěžováni například protiprávními obsahy. Nasazujeme k tomu účelu také VIPs, tedy uživatele, kteří požívají mimořádné důvěry redakce MOTOR-PRESSE Bohemia, jsou jí vybaveni zvláštními právy a speciálně zavázáni k mlčenlivosti. V jednotlivých případech pak mohou nahlédnout do IP-adresy uživatele, který při registraci souhlasil s tímto postupem i ostatními podmínkami použití.

Zjišťování pseudonymních údajů

MOTOR-PRESSE Bohemia zjišťuje demografické údaje (věk, pohlaví, ...) ohledně využívání nejrůznějších služeb. Tyto údaje se však ukládají odděleně od osobních údajů pod pseudonymem a nikterak neumožňují usuzovat na individuální osobu. Sběrem těchto údajů sleduje MOTOR-PRESSE Bohemia dva cíle. Za prvé chceme uživatelům našich webových stránek nabídnout na míru šité online-nabídky s relevantními obsahy a službami právě pro Vás. Za druhé chceme našim inzerentům umožnit, aby co nejpřesněji zasáhli své cílové skupiny. Díky tomu, že nám o sobě sdělíte některé informace, jsme schopni Vám nabídnout individuálnější obsahy z pohledu redakčního i reklamního a tím pro vás zvýšit užitnou hodnotu v rámci našich online-nabídek. Díky vzájemnému oddělení demografických a osobních informací zůstává Vaše soukromí po celou dobu chráněno. MOTOR-PRESSE Bohemia uveřejňuje mimo jiné i anonymizované, zevšeobecněné uživatelské statistiky, abychom naše služby mohli popsat potenciálním partnerům, inzerentům a jiným účastníkům jednání nebo použít pro další účely, které připouští zákon.

Máte kdykoliv možnost odvolání

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte kdykoliv možnost je opět smazat. Rovněž můžete kdykoliv vyslovit svůj nesouhlas s použitím Vašich údajů k vytváření pseudonymních uživatelských profilů. Pokud si tak přejete, deaktivujte si prosím cookies ve Vašem prohlížeči.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, kterých v současnosti využívají tisíce webových stránek, aby mohly uživatelům prezentovat co nejindividuálnější nabídku. Pokud uživatel takovou webovou stránku navštíví, dodá server poskytovatele prohlížeči uživatele HTML-stránku případně i s cookie. Prohlížeč uživatele pak podle lokálních nastavení rozhodne, zda se má cookie uložit do počítače uživatele.
Cookies jakožto čistě textové soubory nemohou proniknout do systému uživatele nebo v něm napáchat škody. Zvláště pak jsou cookies blokovány Vaším prohlížečem tak, že je smí přečíst pouze ta stránka, která je umístila. Server zvolené webové stránky umístí textové soubory a při příští návštěvě této stránky je Váš prohlížeč zašle na náš server, například kvůli prezentaci jiné reklamy během Vaší návštěvy nebo poskytnutí informací o Vašich posledních návštěvách na této stránce.
MOTOR-PRESSE Bohemia umisťuje cookies zvláště kvůli rozesílání reklamy a počítání návštěvnosti stránek. Přitom se k uživateli přiřadí náhodné číslo – jakýsi pseudonym – ve formě cookies, pomocí něhož server rozpozná, že dotaz přichází od stejného uživatele, aniž by obdržel údaje o jeho totožnosti nebo jiné údaje uživatele. To je důležité především proto, aby si inzerenti mohli udělat představu o tom, kolik různých uživatelů během jaké doby vidí jejich reklamu. Takové cookies mají navíc zpravidla životnost jen 24 hodin.
MOTOR-PRESSE Bohemia rovněž umisťuje cookies – zčásti i s delší životností – když se registrujete (např. v oblasti shopu nebo community): Vaše osobní údaje jsou u MOTOR-PRESSE Bohemia uloženy na zvlášť chráněném serveru v Německu, který přiřadí k Vašemu počítači náhodné číslo ve formě cookie, pomocí něhož jej při příští návštěvě opět rozpozná. MOTOR-PRESSE Bohemia může rovněž umístit cookie s dlouhou životností, které prověří technická nastavení Vašeho prohlížeče a bude přečteno jako první informace při nové návštěvě na MOTOR-PRESSE Bohemia.
Cookies na MOTOR-PRESSE Bohemia obsahují jen výjimečně i osobní údaje: Pokud v oblasti s povinnou registrací (community nebo shop) zvolíte uložení Vašeho hesla pro usnadnění přihlašování (např. funkce 'auto login'), může MOTOR-PRESSE Bohemia založit cookie s Vaší přezdívkou a kódovaným heslem. Váš prohlížeč zajistí, aby tyto údaje nemohla přečíst jiná webová stránka než MOTOR-PRESSE Bohemia.

Pokud nechcete využívat výhody cookies

Pokud nechcete využívat výhody cookies, můžete je jednoduchým způsobem aktivovat nebo deaktivovat. Některé funkce webové stránky Vám však potom nebudeme moci nabídnout. Bližší informace k tomuto tématu zjistíte v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Žádné ručení za stránky partnerů

Upozorňujeme na to, že partneři MOTOR-PRESSE Bohemia i jiné internetové stránky a služby přístupné prostřednictvím stránek MOTOR-PRESSE Bohemia, a také partneři sbírající údaje v souvislosti s veřejnými soutěžemi, promotions a podobnými akcemi, mají vlastní směrnice na ochranu údajů, které jsou na MOTOR-PRESSE Bohemia nezávislé. MOTOR-PRESSE Bohemia za tyto směrnice a postupy, které nesouvisí s MOTOR-PRESSE Bohemia, nezodpovídá ani neručí.

Naše právo na změnu směrnic s oznámením

MOTOR-PRESSE Bohemia si vyhrazuje právo tyto směrnice kdykoliv změnit při dodržení právních předpisů týkajících se ochrany údajů.
V případě dalších dotazů nám beze všeho zašlete e-mail na adresu dopisy@geo-magazin.cz
Děkujeme hamburským pověřencům pro ochranu údajů za jejich přátelskou podporu při vypracování těchto Zásad ochrany soukromí G+J.
GEO International