GEO - Nový pohled na náš svět

Fotoshow

Oči: To nejlepší z výstavy

Pro nás lidi je zrak nejdůležitějším smyslem a očima vnímáme asi čtyři pětiny všeho, co si kolem sebe uvědomujeme. Když hodnotíme tvář jiného člověka, jako první a také nejpečlivěji prozkoumáme jeho oči. Neuvěřitelně rozmanité zrakové orgány však pracují napříč živočišnou říší od medúz přes pavouky až po sokoly. Každé oko přitom svému majiteli vytváří o okolním světě přesně takový obraz, který potřebuje vidět. Složené oči hmyzu jsou citlivé na pohyb, aby se drobní tvorové mohli za letu vyhýbat míhajícím se stéblům trávy. Díky tomu, že vnímají ultrafialové světlo, vidí nám utajené přistávací dráhy na okvětních lístcích mnoha rostlin. Zrakové orgány některých pavouků pracují jako teleobjektivy přibližující obraz kořisti a draví ptáci dokážou díky velké koncentraci světločivných buněk na sítnici vidět svou malou kořist z výšky mnoha set metrů. Zcela jiné podmínky panují pod vodní hladinou. Voda má jiné optické vlastnosti než vzduch a oči mořských či sladkovodních tvorů se s tím musejí vyrovnat. Výstava s názvem „Oči“ vám dovolí prohlédnout si zblízka jeden z konstrukčně nejdokonalejších výtvorů evoluce – a to hned v mnoha variantách pracujících v nejrůznějších prostředích naší planety.

GEO International