GEO - Nový pohled na náš svět
Krabí zácpa

O deset dní později: na startu pořád ani noha. V místním rádiu se spekuluje o tom, kdo způsobil vynechání období dešťů. Podezření padá na jednoho Jihoameričana, který před deseti lety maraton už jednou zhatil: El Niño, klimatický fenomén, který je jednou z příčin sucha v jihoasijské oblasti včetně Austrálie. Tisk začíná být pomalu nervózní. Obvykle se mu všechny sportovní termíny dokonale přizpůsobují.
Mezinárodní pozorovatelé závodu stále hledají na obloze mraky – a najednou se lesní půda dává do pohybu. Suché listí se posouvá v tichu bezvětří. Pod listy omakávají půdu chlupaté špičky končetin. Těla se silnými klepety září na ranním slunci.
Pak začíná jemné, pravidelné bubnování, jako kdyby konečně začalo pršet. Takhle však znějí tisíce špiček končetin a klepet, které pospíchají po koberci z listí. Minulou noc se vlhkost vzduchu zvýšila na 94 procent. To musí stačit. Běžci cítí, že kdyby neodstartovali nyní, nestihnou další termín pro kladení vajíček a budou muset svůj program posunout o celý další měsíc.
Přední voj představují největší samci: chlapi jako hora s rozpětím klepet půl metru. Někteří z nich se maratonu účastní již po dvacáté. Začali ve věku tří let, když ještě žili v blízkosti pobřeží. Pak se jejich trasa začala víc a víc prodlužovat. O něco menší samičky nežijí tak daleko ve vnitrozemí a ke koloně se připojují o jeden až dva dny později.
Krabí sportovci vyvinuli velmi svéráznou běžeckou techniku: Aby se jim jejich široké tělo neslo rychleji, pohybuje se všech deset končetin včetně klepet do strany. Každá končetina se při tom může díky sedmi článkům pohybovat do všech směrů. Krabi tak mohou na rovině dosáhnout špičkové rychlosti až šest metrů za minutu, ale zvládnou překonat i nejtěžší lezecké stupně na vodorovných skalních převisech.
Běhu se účastní také handicapovaní: Chybí jim klepeta nebo nohy – snad je sami odhodili v nouzi. Ztráta není dlouhodobá, náhradní články opět dorostou. Krabí pancíř je sám o sobě technický zázrak. Oči se mohou sklopit do přesných kapsiček. Když je jim vnější krunýř těsný, odloží ho. Jeho cenný materiál se recykluje: Na vápník bohatá chitinová krusta se stává součástí krabího jídelníčku.

« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »
  • Přidat záložku ke stránce:
  • Firefox
  • IE
  • del.icio.us
  • Mister Wong
  • Yahoo MyWeb
  • Taggle
  • Google
GEO International