GEO - Nový pohled na náš svět

Několik kilometrů jižně se tyčí skály Gobustanu, roztrhané zemětřesením, provrtané jeskyněmi a obklopené bahenními sopkami. Gobustan leží na kraji tektonického zlomu, který se táhne z Iránu přes Ázerbájdžán a Arménii až do tureckého Kurdistánu a do Istanbulu. Ve východním Turecku ropovod vede přímo neklidnou zónou.
Na 24. kilometru se BTC stáčí na západ. Sledujeme ho směrem do Kjurdamiru. Potrubí, rovné jako pravítko, tu kříží poušť. V sousedství se krčí domky několika zaprášených vesnic. Pastevci v groteskních pletených halenách ženou stádo krav.
V krátkých rozestupech se podél silnice tyčí mohutné billboardy. Svůj lid z nich sleduje velký bratr Alijev. Kjurdamir leží na 147. kilometru BTC, uprostřed bělostné pláně, půdy pokryté solnou krustou, nad níž se tetelí vzduch horkem. Centrum obce leží na „Alijevově prospektu“: vodojem, radnice, policie. Mezi nimi, tak jako všude, portréty mocipána.
V Kjurdamiru sídlí osmičlenná jízdní stráž ropovodu. Její velitel, Husajn Izajev, je nedůvěřivý. Cizinci, kteří se zajímají o potrubí, rychle vzbuzují podezření. „V Ázerbájdžánu“, říká a blýskají se mu přitom zlaté zuby, „přece máme úžasné pláže a hory. Co děláte v Kjurdamiru? Máme tu akorát sucho a zasolenou půdu!“ „Žijí tu skuteční Ázerbájdžánci“, pochlebuji mu. To se Izajevovi zamlouvá. Mnozí horalé, doplňuje mě, také nejsou žádní Ázerbájdžánci. Například Lezgové a Tataři. Nebo Kurdové. „Přátelé našich nepřátel to jsou. Tvrdohlaví jako osli. Blázni.“ Větší blázni jsou podle Izajeva jen boháči z Baku, které o rozum připravily ropné miliardy.
Izajev proklíná lavinu petrodolarů – a inflaci. Proklíná spekulanty, Alijevovy oblíbence, držitele dovozních licencí, mafiány. Všechny, kteří profitují z ropovodu, který pomáhá chránit.
Husajn Izajev se svými muži každý den projíždí svěřený úsek – 50 kilometrů na západ, 50 kilometrů na východ. Kontrolují, zda 30 metrů široký pruh hlíny, zakrývající potrubí, nebyl někde porušen: Hledají rozkopanou zemi, zpřeházený písek, stopy pneumatik, odstavená auta. „Každé auto poblíž ropovodu“, vysvětluje Izajev, „může skrývat bombu.“
Jezdci prodělali armádní výcvik. Politruk jim vykreslil nepřátele BTC: Islámskou stranu Ázerbájdžánu, turecký Hizballáh, Islámské hnutí Uzbekistánu, Táliban a al-Káidu.
„Nejnebezpečnější jsou ale Rusové a Íránci, jak nás varoval armádní důstojník,“ vypravuje vedoucí jízdního oddílu.
„Zdařilé útoky by prokázaly, že my Ázerbájdžánci trasu nedokážeme chránit.“ A že je pro ropu třeba nalézt jinou cestu. Třeba přes Írán. Nebo přes Rusko.“
Ropovod stráží také jednotky, přímo podřízené prezidentovi. Doplňuje je ještě soukromá ochranka British Petroleum. Za bezpečnost BTC konsorcium utrácí stamiliony dolarů.

« < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »
GEO International