GEO - Nový pohled na náš svět

Mekka

Pouť poutí

Středobod Islámu z ptačí perspektivy

50_lide

„Ani jsem příliš nedoufal, že dostanu povolení k letům vrtulníkem nad posvátnými místy v době konání hadždž. Avšak z nejvyššího královského úřadu přesto přišel po měsících proseb a žádostí příslib. Myslím si, že jinde na světě podobné shromáždění lidu, jaké je v Saudské Arábii v době svaté poutě, nenajdeme. Celá Mekka, celé velkoměsto je úplně zaplavené poutníky, mešita Al-Haram se svými devíti minarety je sice posvátným středobodem, ale výškové domy se už dávno tyčí nad uctívanými svatyněmi, Kaaba už shora není skoro vůbec vidět.“
Přicestovali po souši, po moři nebo vzduchem, aby se z nich stali úplní, dokonalí lidé. Aby splnili pátý pilíř víry. Muslim se má modlit, postit, dávat almužny, vyznávat jediného Boha a vydat se na svatou pouť do Mekky: „Šiřte mezi lidem mé vyzvání k hadždž. Ať přijdou, pěšky, nebo na svých nejubožejších zvířatech. Ať přijdou ze všech čtyř světových stran,“ stojí psáno ve 22. súře v koránu. Přikázání vydat se na cestu, kdykoli, avšak alespoň jednou za život, platí pro všechny, kdo jsou dospělí, nejsou příliš nemocní, příliš chudí a nejsou zadlužení.
Teologové připisují počátky putování do Mekky Abrahámovi. Podobu hadždž však určil Mohamed, který v roce 632 vykonal svoji poslední pouť – právě s těmi zastávkami a obřady, které platí dodnes. S tím, že většina detailů se nedochovala v koránu, ale v sunně, v souboru výroků a činů proroka, které doplňují pravidla předepsaná v koránu. Kromě hadždž existuje ještě tzv. umra, malá pouť, kterou lze vykonat téměř kdykoli během roku a jež má méně zastavení.
Ve dvanáctém lunárním měsíci, ve dnech před devátým dnem a po něm, přicházejí poutníci na ono místo, k němuž hodinu před východem slunce, v poledne, odpoledne, krátce po západu slunce a s příchodem noci poklekají stamiliony muslimů na celém světě k modlitbě. Mekka. Stín Boží na zemi. Devětkrát svaté a velebené, zapovězené město; jeho návštěva budiž každému nevěřícímu zakázána, každému věřícímu pak Bohem odplacena.
Přicházejí, nehledě na to, zda jsou sunnité, nebo šíité, přicházejí v míru. A na několik málo dní se opravdu stává realitou to, co již popřely války, schizmata i pouhý běh dějin napříč staletími a kontinenty: utopie o islámské jednotě z raného historického údobí.
Víra hory nepřenáší – ani v Saudské Arábii. Ale stát pro věřící vybudoval v horách tunely a zastřešení, za miliardy saudských riyalů (místní měna) postavil ulice, nemocnice, mosty, vybetonoval pro pěší magistrály široké jako dálnice a zřídil toalety, rozšířil Velkou mešitu v Mekce tak důkladně, že spolkla polovičku městské čtvrti a dva kopce, a zřídil stanové město pro statisíce návštěvníků.
I přesto je všude nával, když město na pár dnů v roce zaplaví asi dva miliony poutníků, Arabů a gastarbeiterů.

  • Přidat záložku ke stránce:
  • Firefox
  • IE
  • del.icio.us
  • Mister Wong
  • Yahoo MyWeb
  • Taggle
  • Google
GEO International