GEO - Nový pohled na náš svět
Siesta
© Solvin Zankl

Siesta

Dva těsně k sobě přitulení lvíčci zlatí (Leontopithecus rosalia) odpočívající na větvi. Tělesný kontakt je každodenní součástí života těchto společenských tvorů. Za hlavou zvířete vlevo je sotva rozeznatelný stín antény, kterou alfa samičky nosí na obojku; pohyb evidovaných skupin zaznamenává zaměřovací zařízení.

Lvíček zlatý na pokraji vyhubení

GEO International